Datenschutz

Privaatsus

Andmete töötlemise eest vastutab:
Christian Morneburg
Rupert-Mayer-Strasse 44
81379 Munich
Saksamaa
[meiliga kaitstud]

Telefon: 089122246790

Hindame teie huvi meie veebi vastuShop. Teie privaatsuse kaitsmine on meie jaoks väga oluline. Allpool teavitame teid üksikasjalikult teie andmete käitlemisest.

1. Juurdepääs andmetele ja majutamine

Võite külastada meie veebisaiti ilma isiklikke andmeid esitamata. Iga kord, kui veebisaidile helistatakse, salvestab veebiserver automaatselt ainult nn serveri logifaili, mis sisaldab näiteks soovitud faili nime, teie IP-aadressi, kõne kuupäeva ja kellaaega, edastatud andmed ja taotlev teenusepakkuja (juurdepääsuandmed) ning dokumenteerib kõne. Neid juurdepääsuandmeid hinnatakse ainult saidi tõrgeteta toimimise tagamiseks ja meie pakkumise täiustamiseks. See kaitseb meie valdavalt õigustatud huve pakkumise õiges esitamises vastavalt GDPR-i artikli 6 lõikele 1 S. 1. Kõik juurdepääsuandmed kustutatakse hiljemalt seitse päeva pärast teie veebisaidi külastuse lõppu.

1.1 hostimine

Veebisaidi majutamise ja kuvamise teenuseid pakuvad osaliselt meie teenusepakkujad osana meie nimel töötlemisest. Kui käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis pole öeldud teisiti, töödeldakse kõiki nende veebisaitidel esitatud vormidel kogutud juurdepääsuandmeid ja kõiki andmeid nende serverites. Kui teil on küsimusi meie teenusepakkujate ja nende koostöö aluse kohta, kasutage palun käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivõimalust.

1.2 Sisu edastamise võrk

Lühema laadimisaja jaoks kasutame mõnede pakkumiste jaoks nn sisutarne võrku (“CDN”). Selle teenuse abil edastatakse sisu, nt suured meediumifailid, väliste CDN-teenuse pakkujate piirkondlikult jaotatud serverite kaudu. Seetõttu töödeldakse juurdepääsuandmeid teenusepakkujate serverites. Meie teenusepakkujad töötavad meie eest tellimuste töötlemise osana. Kui teil on küsimusi meie teenusepakkujate ja teiega tehtava koostöö aluste kohta, kasutage palun käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivõimalust.

2. Andmetöötlus lepingute töötlemiseks, kontakti loomiseks ja kliendikonto avamiseks

Kogume isikuandmeid, kui edastate need meile vabatahtlikult oma tellimuse osana või kui võtate meiega ühendust (nt kasutades kontaktivormi või e-posti aadressi). Kohustuslikud väljad on sellistena märgitud, sest sellistel juhtudel vajame andmeid lepingu töötlemiseks või teie kontakti töötlemiseks ja ilma nendeta ei saa te tellimust ega kontakti saata. Milliseid andmeid kogutakse, saab näha vastavatest sisendvormidest. Kasutame teie esitatud andmeid lepingute töötlemiseks ja teie päringute töötlemiseks vastavalt GDPR-i artikli 6 lõikele 1 S.
Kui olete kliendikonto avamise otsusega andnud selleks oma nõusoleku vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile 1, otsustame avada kliendikonto, kasutame teie andmeid kliendikonto avamiseks. Lisateavet teie andmete töötlemise kohta, eriti meie teenusepakkujatele edastamise kohta tellimuse, maksmise ja saatmise töötlemiseks, leiate selle andmekaitsedeklaratsiooni järgmistest jaotistest. Pärast lepingu täielikku töötlemist või teie kliendikonto kustutamist piiratakse teie andmeid edasiseks töötlemiseks ja kustutatakse pärast maksu- ja äriõiguslike säilitustähtaegade lõppemist vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunktile c, välja arvatud juhul, kui te otseselt taotlete edasist kasutamist Olete andnud nõusoleku oma andmetele vastavalt GDPR-i artikli 6 lõikele 1, s. 1, või jätame endale õiguse kasutada andmeid kaugemale, mis on seadusega lubatud ja millest teavitame teid selles deklaratsioonis. Teie kliendikonto on võimalik kustutada igal ajal ja seda saab teha kas saates sõnumi käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivalikule või kasutades kliendikontol olevat funktsiooni.

3. Andmetöötlus lähetustöötluse eesmärgil

Lepingu täitmiseks vastavalt artikli 6 lõike 1 lausele 1

4. Andmete töötlemine maksete töötlemiseks

Maksete töötlemisel meie veebisShop teeme koostööd nende partneritega: tehniliste teenuste pakkujad, krediidiasutused, makseteenuse pakkujad.

4.1 Andmetöötlus tehingute töötlemiseks

Sõltuvalt valitud makseviisist edastame maksetehingu töötlemiseks vajalikud andmed meie tehniliste teenuse pakkujatele, kes töötavad meie juures tellimuste töötlemise kontekstis, või tellitud krediidiasutustele või valitud makseteenuse pakkujale, kuivõrd see on vajalik makse töötlemiseks. See täidab lepingu täitmist vastavalt GDPR-i artikli 6 lõikele 1, s. 1, punkt b. Mõnel juhul koguvad makseteenuse pakkujad ise makse töötlemiseks vajalikke andmeid, nt oma veebisaidil või tellimisprotsessi tehnilise integreerimise kaudu. Sellega seoses kehtib vastava makseteenuse pakkuja andmekaitsedeklaratsioon.
Kui teil on makseid töötlevate partnerite ja nende koostöö aluste kohta küsimusi, kasutage palun käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivõimalust.

4.2 Andmetöötlus pettuste vältimiseks ja meie makseprotsesside optimeerimiseks

Vajadusel edastame teenusepakkujatele täiendavaid andmeid, mida nad kasutavad koos makse töötlemiseks vajalike andmetega meie lepinguliste töötlejatena pettuste ennetamise ja makseprotsesside optimeerimise eesmärgil (nt arvete esitamine, vaidlustatud maksete töötlemine, raamatupidamise tugi). GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkti f kohaselt kaitseb see meie õigustatud huve, mis on valdavad huvide kaalumise kontekstis, pettuste eest kaitsmisel ja maksete tõhusal haldamisel.

5. Reklaam e-posti teel

 Hinnangutaotluste saatmine e-posti teel

Kui olete tellimuse ajal või pärast seda andnud meile selgesõnalise nõusoleku vastavalt GDPR-i artikli 6 lõikele 1, s. 1, GDPR, kasutame teie e-posti aadressi, et esitada oma tellimusele hinnang meie kaudu kasutatud hindamissüsteem. Selle nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, saates sõnumi käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivalikule või ülevaatustaotluses toodud lingi kaudu.

Ülevaatamistaotlusi võib usaldada ka meie teenuse pakkuja Shops saadetakse meie nimel töötlemise osana. Usaldusväärne Shops kasutab ka USA teenusepakkujaid. Tagatud on piisav andmekaitse tase. Lisateave andmekaitse kohta Trustedis Shops võib leida siin. Kui teil on küsimusi meie teenusepakkujate ja nende koostöö aluse kohta, kasutage palun käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivõimalust.

6. Küpsised ja muud tehnoloogiad

 Üldine teave

Selleks, et muuta meie veebisaidi külastamine atraktiivseks ja võimaldada teatud funktsioonide kasutamist, kasutame erinevatel lehtedel tehnoloogiaid, sealhulgas nn küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse automaatselt teie seadmesse. Osa meie kasutatavatest küpsistest kustutatakse brauseriseansi lõpus, s.o pärast brauseri sulgemist (nn seansiküpsised). Muud küpsised jäävad teie seadmesse ja võimaldavad meil teie järgmisel külastusel teie brauseri ära tunda (püsivad küpsised).
Kasutame tehnoloogiaid, mis on meie veebisaidi teatud funktsioonide kasutamiseks hädavajalikud (nt ostukorvi funktsioon). Need tehnoloogiad koguvad ja töötlevad IP-aadressi, külastuse aega, seadme ja brauseri teavet ning teavet meie veebisaidi kasutamise kohta (nt teave ostukorvi sisu kohta). Huvide kaalumise kontekstis teenib see meie pakkumise optimeeritud esitamisel peamiselt õigustatud huve vastavalt artikli 6 lõikele 1 S. 1.

Kasutame tehnoloogiaid ka meie suhtes kehtivate juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt selleks, et oleks võimalik tõendada nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks), samuti veebianalüüsiks ja veebiturunduseks. Lisateavet selle kohta, sealhulgas andmetöötluse vastav õiguslik alus, leiate käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni järgmistest jaotistest.

Brauseri küpsise seaded leiate järgmistelt linkidelt: Microsoft Edge ™ / Safari ™ / Chrome ™ / Firefox ™ / Opera ™

Kui olete andnud nõusoleku tehnoloogiate kasutamiseks vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 lausega 1, võib GDPR-i igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta, saates sõnumi andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivariandile.

7. Küpsiste ja muude tehnoloogiate kasutamine veebianalüüsi ja reklaami eesmärgil

Kui olete andnud selleks nõusoleku vastavalt artikli 6 lõike 1 lausega 1 Letter a GDPR, kasutame meie veebisaidil järgmisi küpsiseid ja muid kolmandate osapoolte tehnoloogiaid. Pärast vastava tehnoloogia kasutamise eesmärki ja lõppu meie poolt kustutatakse selles kontekstis kogutud andmed. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja see kehtib edaspidi. Lisateavet tühistamisvõimaluste kohta leiate jaotisest "Küpsised ja muud tehnoloogiad". Lisateavet, sealhulgas iga hankijaga töötamise aluse kohta, leiate igast tehnoloogiast. Kui teil on pakkujate ja nende koostöö aluste kohta küsimusi, kasutage palun käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud kontaktivõimalust.

7.1 Google'i teenuste kasutamine

Kasutame järgmisi tehnoloogiaid ettevõttelt Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (“Google”). Google'i tehnoloogiate poolt meie veebisaidi kasutamise kohta automaatselt kogutav teave edastatakse tavaliselt Google LLC juhitavasse serverisse ja salvestatakse selles serverisse, mida haldab USA LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. Euroopa Komisjonil pole USA kohta piisavat otsust. Meie koostöö põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel andmekaitseklauslitel. Kui teie IP-aadress on kogutud Google'i tehnoloogiate abil, lühendatakse seda, aktiveerides IP-anonüümsuse enne selle salvestamist Google'i serveritesse. Täielik IP-aadress saadetakse ainult Google'i serverisse ja seda lühendatakse erandjuhtudel. Kui üksikute tehnoloogiate puhul pole ette nähtud teisiti, toimub andmetöötlus vastava tehnoloogia kohta vastavalt GDPR-i artiklile 26 vastutavate isikute vahel sõlmitud lepingu alusel. Lisateavet Google'i andmetöötluse kohta leiate saidilt Andmekaitse teave Google'ilt.

 Google Analytics

Veebisaidi analüüsi eesmärgil kogutakse ja salvestatakse automaatselt Google Analyticsi andmed (IP-aadress, külastuse aeg, seadme ja brauseri teave ning teave meie veebisaidi kasutamise kohta), millest luuakse pseudonüüme kasutades kasutusprofiilid. Võib kasutada küpsiseid. Teie IP-aadressi ei ühendata tavaliselt teiste Google'i andmetega. Andmetöötlus toimub Google'i tellimuste töötlemise lepingu alusel.

 Google Fondid

Meie veebisaidi sisu ühetaoliseks esitamiseks kogub skriptikood „Google Fonts“ andmeid (IP-aadress, külastuse aeg, seadme ja brauseri teave), edastab need Google'ile ja seejärel töötleb Google. Sellel hilisemal andmetöötlusel pole meil mingit mõju.

7.2 Facebooki teenuste kasutamine

 Facebooki pikslite kasutamine

Kasutame Facebook Pixelit allpool esitatud tehnoloogiate raames Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Square 4, Dublin 2, Iirimaa (“Facebook”). Facebook Pixeli abil kogutakse ja salvestatakse automaatselt andmeid (IP-aadress, külastuse aeg, seadme- ja brauseriteave, samuti teave meie veebisaidi kasutamise kohta meie määratud sündmuste, näiteks veebisaidi külastamise või uudiskirja registreerimise põhjal). mida kasutate, on profiilid loodud pseudonüümide abil. Sel eesmärgil määrab meie veebisaidi külastamisel Facebooki piksel automaatselt küpsise, mis võimaldab automaatselt teie brauserit ära tunda, kui külastate pseudonüümse CookieID abil teisi veebisaite. Facebook ühendab selle teabe teiste teie Facebooki konto andmetega ja kasutab seda veebisaidi tegevuse kohta aruannete koostamiseks ja muude veebisaidi tegevusega seotud teenuste pakkumiseks, eelkõige isikupärastatud ja grupipõhise reklaami jaoks.
Facebooki tehnoloogiate poolt meie veebisaidi kasutamise kohta automaatselt kogutav teave edastatakse tavaliselt serverile, mida haldab Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Euroopa Komisjonil pole USA kohta piisavat otsust. Kui andmete edastamine USA-sse kuulub meie vastutusalasse, põhineb meie koostöö Euroopa Komisjoni standardsetel andmekaitseklauslitel. Lisateavet Facebookis toimuva andmetöötluse kohta leiate saidi privaatsuseeskirjadest Facebook.

7.3 Muud veebianalüüsi ja veebiturundusteenuste pakkujad

 Live-Chat-Tool kasutajakujuline

Kui soovite ühendust võtta reaalajas vestlustööriistaga Kasutajasõbralik andmete töötlemisel vabatahtlikult sinna (nimi, e-posti aadress, sõnum) töötleme vastavalt GDPR-i artikli 6 lõikele 1, s. 1, punkt b, päringule vastamiseks lepingu töötlemise raames . Lisaks kaitseb selle tööriista kasutamine meie valdavalt õigustatud huve tõhusas ja paremas kliendisuhtluses vastavalt GDPR-i artikli 6 lõikele 1 S. 1. Seejärel andmed kustutatakse. Otsevestluse tööriista pakub meie nimel töötav Userlike UG (piiratud vastutusega), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Saksamaa.

8. Sotsiaalmeedia

8.1 Sotsiaalsed pistikprogrammid Facebookist, Twitterist, Instagramist, Whatsappist

Suhtlusnuppe kasutavad meie veebisaidi suhtlusvõrgustikud. Need on lehele integreeritud ainult HTML-linkidena, nii et meie veebisaiti külastades ei looda ühendust vastava pakkuja serveritega. Kui klõpsate mõnel nupul, avaneb teie brauseris vastava suhtlusvõrgustiku veebisait uues aknas. Seal saate näiteks vajutada nuppu Meeldib või Jaga.

8.2 Meie online-kohalolek Facebookis, Twitteris, Instagramis

Kuivõrd olete andnud vastava sotsiaalmeediaoperaatori nõusoleku vastavalt artikli 6 lõike 1 lause 1 lõikele XNUMX. ja salvestatud, millest pseudonüümide abil luuakse kasutusprofiilid. Neid saab kasutada näiteks reklaamide paigutamiseks platvormidesse ja väljapoole, mis arvatavasti vastavad teie huvidele. Selleks kasutatakse tavaliselt küpsiseid. Üksikasjalik teave andmete töötlemise ja kasutamise kohta vastava sotsiaalse meedia operaatori poolt, samuti kontaktivõimalus ning teie seonduvad õigused ja seadevõimalused teie privaatsuse kaitsmiseks leiate allpool lingitud pakkujate andmekaitsealastest andmetest. Kui vajate selles osas endiselt abi, võite meiega ühendust võtta.

Facebook on pakkumine ettevõttelt Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa ("Facebook Ireland"). Facebook Irelandi automaatselt kogutav teave teie veebis viibimise kohta Facebookis saadetakse tavaliselt Facebooki serverile Inc. , 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA ja seal hoitakse. Euroopa Komisjonil pole USA kohta piisavat otsust. Meie koostöö põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel andmekaitseklauslitel. Andmetöötlus Facebooki fännilehe külastamisel põhineb ühiselt vastutavate osapoolte kokkuleppel vastavalt GDPR-i artiklile 26. Lisateavet (teavet statistika kohta) leiate siin.

puperdama on Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Iirimaa (“Twitter”) pakkumine. Twitteri poolt automaatselt kogutud teave meie veebipõhise kohaloleku kohta Twitteris edastatakse tavaliselt serverile, mida haldab Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Euroopa Komisjonil pole USA kohta piisavat otsust. Meie koostöö põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel andmekaitseklauslitel.

Instagram on pakkumine ettevõttelt Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa ("Facebook Ireland"). Facebook Irelandi automaatselt kogutav teave teie Instagramis meie veebis oleku kasutamise kohta saadetakse tavaliselt Facebooki serverile Inc. , 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA ja seal hoitakse. Euroopa Komisjonil pole USA kohta piisavat otsust. Meie koostöö põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel andmekaitseklauslitel. Andmetöötlus Instagrami fännilehe külastamisel põhineb vastutavate osapoolte kokkuleppel vastavalt GDPR-i artiklile 26. Lisateavet (teavet statistika kohta) leiate siin.

9. Kontaktivõimalused ja teie õigused

Ohvrina on teil järgmised õigused:

 • vastavalt GDPR-i artiklile 15 on õigus nõuda teavet meie töödeldavate isikuandmete kohta selles täpsustatud ulatuses;
 • Vastavalt GDPR-i artiklile 16 on teil õigus kohe taotleda meie poolt salvestatud ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist;
 • Vastavalt GDPR-i artiklile 17 on teil õigus taotleda meie poolt talletatud isikuandmete kustutamist, välja arvatud juhul, kui neid täiendavalt töödeldakse
  • kasutada õigust sõnavabadusele ja teabele;
  • täitma juriidilist kohustust;
  • - avaliku huvi kaalutlustel või -
  • on vajalik õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;
 • vastavalt GDPR-i artiklile 18 on õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist niivõrd, kuivõrd
  • andmete õigsus on teie poolt vaidlustatud;
  • töötlemine on ebaseaduslik, kuid keeldute selle kustutamisest;
  • me ei vaja enam andmeid, kuid teil on seda vaja õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks või
  • Te olete esitanud vastuväite töötlemise suhtes vastavalt artiklile 21 DSGVO;
 • Vastavalt GDPR-i artiklile 20 on teil õigus saada meile edastatud isikuandmed struktureeritud, ühises ja masinloetavas vormingus või nõuda nende edastamist teisele vastutavale isikule;
 • vastavalt GDPR-i artiklile 77 on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Reeglina võite pöörduda oma tavalise elu- või töökoha järelevalveasutuse või meie ettevõtte peakontori poole.

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete kogumise, töötlemise või kasutamise, andmete parandamise, piiramise või kustutamise, samuti andmete konkreetse kasutamise kohta nõusoleku või vastuväidete tühistamise kohta, võtke meiega otse ühendust, kasutades meie jäljendil olevaid kontaktandmeid.

õigus

Kuivõrd töötleme isikuandmeid, nagu eespool selgitatud, et kaitsta meie õigustatud huve, mis kaaluvad üles meie huvid, võite selle töötlemise suhtes tulevikus vastu vaielda. Kui töötlemine toimub otseturunduse eesmärgil, saate seda õigust igal ajal kasutada, nagu eespool kirjeldatud. Kui töötlemine toimub muudel eesmärkidel, on teil õigus vastuväiteid esitada ainult juhul, kui teie konkreetsest olukorrast tulenevad põhjused.

Pärast teie vastuväiteõiguse kasutamist ei töötle me teie isikuandmeid enam nendel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui suudame tõestada, et töötlemiseks on kaalukad õigustatud alused, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötleme teie väiteid, teostame või kaitseme Teenib juriidilisi nõudeid.

Seda ei kohaldata, kui töötlemine toimub otseturunduse eesmärgil. Siis me töötleme teie isikuandmeid selleks otstarbeks.


Privaatsus loodud koos Usaldatud Shops Õiguslikud tekstid koostöös FÖHLISCH juristid.