podmienky

1. Geltungsbereich

Nasledujúce obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky spotrebiteľov a podnikateľov prostredníctvom nášho online obchodu.

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právnu transakciu na účely, ktoré nie sú prevažne obchodné ani samostatne zárobkovo činné. Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba alebo právnické partnerstvo, ktoré pri vstupe do právneho úkonu vykonáva svoju obchodnú alebo nezávislú odbornú činnosť.

Pokiaľ ide o podnikateľov, tieto podmienky sa vzťahujú aj na budúce obchodné vzťahy bez toho, aby sme sa na ne museli znovu odvolávať. Ak podnikateľ používa protichodné alebo doplňujúce podmienky, jeho platnosť je týmto v rozpore; stávajú sa súčasťou zmluvy len vtedy, ak s tým výslovne súhlasíme.

2. Zmluvná strana, uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva sa uzatvára s MANUFAKTUR STIERBINDER.

Umiestnením výrobkov do internetového obchodu robíme záväznú ponuku na uzavretie zmluvy na tieto položky. Naše výrobky môžete spočiatku vložiť do nákupného košíka bez povinnosti a svoje zadania opraviť kedykoľvek pred odoslaním záväznej objednávky pomocou poskytnutých korekčných pomôcok, ktoré sú vysvetlené v objednávkovom postupe. Zmluva sa uzatvára kliknutím na tlačidlo objednávky, aby ste prijali ponuku na tovar obsiahnutý v nákupnom košíku. Ihneď po odoslaní objednávky dostanete e-mailom ďalšie potvrdenie.

3. Zmluvný jazyk, uloženie zmluvného textu
Jazyk, ktorý je k dispozícii na uzavretie zmluvy, je nemčina.

Uložíme text zmluvy a pošleme vám e-mailom údaje o objednávke a naše zmluvné podmienky. Text zmluvy nájdete v našich prihlasovacích údajoch.

4. dodávka

Okrem uvedených cien výrobkov sa pripočítajú aj prepravné náklady. Viac informácií o výške prepravných nákladov nájdete v ponukách.

Dodávame iba poštou. Samostatný zber produktu bohužiaľ nie je možný.

5. platba

V našom obchode sú všeobecne dostupné tieto spôsoby platby:

platba
Ak si vopred zvolíte spôsob platby, poskytneme Vám naše bankové údaje v samostatnom e-maile a dodáme tovar po obdržaní platby.

Kreditná karta
Pri objednávaní uvediete podrobnosti o svojej kreditnej karte. Po vašej legitimite ako legitímneho držiteľa karty sa platobná transakcia uskutoční automaticky a na vašu kartu sa odpíšu platby.

PayPal Express
V procese objednávky budete presmerovaní na webovú stránku online poskytovateľa PayPal. Aby ste mohli zaplatiť fakturovanú čiastku prostredníctvom služby PayPal, musíte byť zaregistrovaný alebo zaregistrovaný, legitímny s prístupovými údajmi a potvrdiť platobný príkaz. Po zadaní objednávky v obchode požiadame PayPal o začatie platobnej transakcie.

PayPal Plus
V rámci platobnej služby PayPal Plus ponúkame rôzne spôsoby platby ako služby PayPal. Budete presmerovaný na webovú stránku poskytovateľa online PayPal. Tu môžete zadať svoje platobné údaje, potvrdiť použitie vašich údajov prostredníctvom služby PayPal a platobný pokyn pre službu PayPal.

Ak vyberiete spôsob platby PayPal musíte si vybrať, aby ste mohli platiť sumu faktúry, musíte sa tu zaregistrovať alebo sa najprv zaregistrovať a overiť si svoje prístupové údaje. Platobnú transakciu vykoná automaticky PayPal okamžite po potvrdení platobného príkazu. Viac informácií získate počas procesu objednávania.

Ak vyberiete spôsob platby Kreditná karta ste sa rozhodli platiť faktúru, nemusíte sa registrovať v službe PayPal. Platobná transakcia bude uskutočnená vašou spoločnosťou vydávajúcou kreditné karty na žiadosť spoločnosti PayPal okamžite po potvrdení platobného príkazu a po vašej legitimite ako oprávneného držiteľa karty a naúčtuje sa na vašu kartu. Viac informácií získate počas procesu objednávania.

Ak vyberiete spôsob platby debet ste sa rozhodli platiť faktúru, nemusíte sa registrovať v službe PayPal. Potvrdením platobnej inštrukcie dávate službe PayPal príkaz na inkaso. O dátume debetu na účte (tzv. Predbežné overenie) vás bude PayPal informovať. Po zadaní mandátu na inkaso ihneď po potvrdení platobného príkazu požiada spoločnosť PayPal svoju banku o vykonanie platobnej transakcie. Uskutoční sa platobná transakcia a na ťarchu vášho účtu sa pripíšu. Viac informácií získate počas procesu objednávania.

Ak vyberiete spôsob platby zmenka ste sa rozhodli platiť faktúru, nemusíte sa registrovať v službe PayPal. Po úspešnej kontrole adresy a úveru a odoslaní objednávky postúpime náš nárok na PayPal. V takom prípade môžete platiť iba na PayPal bez dlhu. Na spracovanie platieb prostredníctvom služby PayPal - okrem našich zmluvných podmienok - platia aj podmienky a zásady ochrany osobných údajov služby PayPal. Ďalšie informácie a všeobecné podmienky služby PayPal týkajúce sa nákupu faktúry nájdete tu: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE.

Okamžite Klarna
Po zadaní objednávky budete presmerovaný na webovú stránku poskytovateľa online Sofort GmbH. Aby ste mohli okamžite uhradiť sumu faktúry, musíte mať pre online bankovníctvo aktivovaný bankový účet, zodpovedajúcim spôsobom sa legitimovať a potvrdiť nám platobný príkaz. Viac informácií získate počas procesu objednávania. Platobná transakcia bude vykonaná okamžite potom a na váš účet budú pripísané prostriedky.

Giropay
Po zadaní pokynu budete presmerovaní na webovú stránku svojej banky. Aby ste mohli platiť sumu faktúry prostredníctvom Giropay, musíte mať pre online bankovníctvo aktivovaný bankový účet, zodpovedajúcim spôsobom sa legitimovať a potvrdiť nám platobný príkaz. Viac informácií získate počas procesu objednávania. Platobná transakcia sa uskutoční okamžite potom a na váš účet sa pripíšu prostriedky.

Amazon Pay
V procese objednávania budete presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa online Amazon pred ukončením procesu objednávania v našom internetovom obchode. Aby bolo možné spracovať proces objednávky cez Amazon a zaplatiť fakturovanú čiastku, musíte byť zaregistrovaný alebo zaregistrovaný a legitímny s prístupovými údajmi. Tu si môžete vybrať dodaciu adresu a spôsob platby uložený na Amazon, potvrdiť používanie vašich údajov Amazon a platobných pokynov pre nás. Následne budete presmerovaný do nášho internetového obchodu, kde môžete dokončiť proces objednávky.
Ihneď po objednávke žiadame Amazon, aby inicioval platobnú transakciu. Platobná transakcia bude automaticky vykonaná spoločnosťou Amazon. Ďalšie informácie dostanete počas procesu objednávania.

6. Eigentumsvorbehalt

Tovar zostáva naším majetkom až do úplného zaplatenia.
Pre podnikateľov platí aj toto: Vyhradzujeme si vlastníctvo tovaru, kým nebudú uhradené všetky nároky z prebiehajúceho obchodného vzťahu. Rezervovaný tovar môžete ďalej predávať v rámci bežného obchodného styku; Všetky nároky vyplývajúce z tohto ďalšieho predaja nám postúpite vopred - bez ohľadu na to, či je rezervovaný tovar kombinovaný alebo zmiešaný s novou položkou - vo výške fakturovanej sumy, a toto postúpenie prijímame. Máte naďalej oprávnenie zhromažďovať nároky, ale môžeme tiež zhromažďovať nároky sami, ak nesplníte svoje platobné povinnosti.

7. poškodenie pri preprave

Pre spotrebiteľov:
Ak je tovar dodaný so zrejmým poškodením pri preprave, sťažovateľ sa na takéto chyby čo najskôr sťažovateľa obráti a okamžite nás kontaktujte. Nepodanie sťažnosti alebo kontaktu nemá žiadny vplyv na vaše zákonné nároky a ich uplatnenie, najmä na vaše záručné práva. Pomáhajú nám však uplatniť si vlastné nároky voči dopravcovi alebo dopravnému poisteniu.

Pre podnikateľov platí:
Riziko náhodnej straty a náhodného poškodenia bude prenesené na vás ihneď po doručení zásielky odosielateľovi, dopravcovi alebo osobe alebo inštitúcii, ktorá je inak zodpovedná za vykonanie zásielky. Povinnosť kontroly a pokarhania obchodníkov je upravená v § 377 HGB. Ak sa tak nestane, tovar sa považuje za schválený, pokiaľ nejde o vady, ktoré neboli identifikovateľné počas kontroly. To neplatí, ak sme podvodom skryli vadu.

8. Záruka a záruky

Platí zákonná zodpovednosť za vady. Informácie o prípadných dodatočných zárukách a ich presných podmienkach nájdete s produktom a na stránkach so špeciálnymi informáciami v internetovom obchode.

9. kódex správania

Podali sme nasledujúce kódexy správania:
Dôveryhodné obchody
http://www.trustedshops.de/guetesiegel/einzelkriterien.html

10. urovnávania sporov
Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online, ktorú nájdete tu https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Sme pripravení zúčastniť sa na mimosúdnom zmierovacom konaní pred spotrebiteľským rozhodcovským senátom.
Spolkové arbitrážne centrum v Arbitrážnom stredisku eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, je zodpovedné, www.universalschlichtungstelle.de.

11. záverečné ustanovenia

Ak ste podnikateľom, potom nemecké právo platí okrem obchodného práva OSN.

Ste obchodníkom v zmysle Obchodného zákonníka, právnickou osobou podľa verejného práva alebo špeciálnym fondom podľa verejného práva, výhradným miestom jurisdikcie pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi nami a naším miestom podnikania.