podmienky

1. Rozsah pôsobnosti

Pre všetky objednávky prostredníctvom nášho onlineShop na spotrebiteľov a podnikateľov sa vzťahujú nasledujúce obchodné podmienky.

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právnu transakciu na účely, ktoré nie sú prevažne obchodné ani samostatne zárobkovo činné. Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba alebo právnické partnerstvo, ktoré pri vstupe do právneho úkonu vykonáva svoju obchodnú alebo nezávislú odbornú činnosť.

Pre podnikateľov platí toto: Ak podnikateľ použije protichodné alebo doplňujúce všeobecné obchodné podmienky, ich platnosť sa tým rozporuje; stanú sa súčasťou zmluvy, iba ak sme s tým výslovne súhlasili.

2. Zmluvný partner, uzavretie zmluvy, možnosti opravy

Kúpna zmluva sa uzatvára s Manufaktur Stierbinder Christian Morneburg.

S ukončením výroby produktov v režime onlineShop dávame záväznú ponuku na uzavretie zmluvy o týchto článkoch. Naše produkty môžete najskôr bez záväzkov vložiť do nákupného košíka a svoje zadania kedykoľvek opraviť pred odoslaním svojej záväznej objednávky pomocou opravných pomôcok uvedených a vysvetlených v procese objednávky. Zmluva sa uzatvára prijatím ponuky tovaru v nákupnom košíku kliknutím na objednávkové tlačidlo. Ihneď po odoslaní objednávky dostanete ďalšie potvrdenie e-mailom.

3. Zmluvný jazyk, ukladanie textu zmluvy

Jazyk (y), ktoré sú k dispozícii na uzavretie zmluvy: nemčina, angličtina

Text zmluvy uložíme a v textovej podobe vám zašleme údaje o objednávke a naše obchodné podmienky. Text zmluvy vidíte v našich prihlasovacích údajoch pre zákazníkov.

4. Dodacie podmienky

Okrem uvedených cien produktov môžu platiť aj náklady na dopravu. Podrobnejšie ustanovenia o nákladoch na dopravu, ktoré vzniknú v ponukách, nájdete.

Dodávame iba poštou. Samostatný zber produktu bohužiaľ nie je možný.

5. Platba

V našej Shop V zásade máte k dispozícii nasledujúce spôsoby platby:

platba
Ak si vopred zvolíte spôsob platby, poskytneme Vám naše bankové údaje v samostatnom e-maile a dodáme tovar po obdržaní platby.

Kreditná karta
Pri objednávaní uvediete podrobnosti o svojej kreditnej karte. Po vašej legitimite ako legitímneho držiteľa karty sa platobná transakcia uskutoční automaticky a na vašu kartu sa odpíšu platby.

PayPalPlus
V rámci platobnej služby PayPal Plus ponúkame rôzne spôsoby platby ako služby PayPal. Budete presmerovaný na webovú stránku poskytovateľa online PayPal. Tu môžete zadať svoje platobné údaje, potvrdiť použitie vašich údajov prostredníctvom služby PayPal a platobný pokyn pre službu PayPal.

Ak vyberiete spôsob platby PayPal musíte si vybrať, aby ste mohli platiť sumu faktúry, musíte sa tu zaregistrovať alebo sa najprv zaregistrovať a overiť si svoje prístupové údaje. Platobnú transakciu vykoná automaticky PayPal okamžite po potvrdení platobného príkazu. Viac informácií získate počas procesu objednávania.

Kreditná karta cez PayPal
Ak ste si vybrali spôsob platby kreditnou kartou, nemusíte byť registrovaní na PayPal, aby ste mohli zaplatiť čiastku na faktúre. Platobnú transakciu uskutoční vaša spoločnosť vydávajúca kreditné karty na žiadosť PayPal a z vašej karty bude strhnutý poplatok okamžite po potvrdení platobného príkazu a po vašej legitimácii ako legitímneho držiteľa karty. Viac informácií získate počas procesu objednávania.

Inkaso cez PayPal
Ak ste si vybrali spôsob platby inkasom, nemusíte byť registrovaní na PayPal, aby ste mohli zaplatiť čiastku na faktúre. Potvrdením platobného príkazu dávate spoločnosti PayPal príkaz na inkaso. PayPal vás bude informovať o dátume zaúčtovania platby na účet (tzv. Predotifikácia). Odoslaním príkazu na inkaso ihneď po potvrdení platobného príkazu požaduje PayPal svoju banku, aby iniciovala platobnú transakciu. Platobná transakcia sa uskutoční a na ťarchu vášho účtu. Viac informácií získate počas procesu objednávania.

Faktúra cez PayPal
Ak ste si vybrali spôsob platby na faktúru, nemusíte byť registrovaní na PayPal, aby ste mohli zaplatiť čiastku na faktúre. Po úspešnej kontrole adresy a kreditu a odoslaní objednávky priradíme naše pohľadávky k PayPalu. V takom prípade môžete na PayPal platiť iba s efektom oddlženia. Na spracovanie platieb prostredníctvom služby PayPal - okrem našich obchodných podmienok - sa vzťahujú zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal. Ďalšie informácie a úplné obchodné podmienky PayPal pre nákup na účet nájdete tu.

Okamžite Klarna
Po zadaní objednávky budete presmerovaný na webovú stránku poskytovateľa online Sofort GmbH. Aby ste mohli okamžite uhradiť sumu faktúry, musíte mať pre online bankovníctvo aktivovaný bankový účet, zodpovedajúcim spôsobom sa legitimovať a potvrdiť nám platobný príkaz. Viac informácií získate počas procesu objednávania. Platobná transakcia bude vykonaná okamžite potom a na váš účet budú pripísané prostriedky.

Giropay
Po zadaní pokynu budete presmerovaní na webovú stránku svojej banky. Aby ste mohli platiť sumu faktúry prostredníctvom Giropay, musíte mať pre online bankovníctvo aktivovaný bankový účet, zodpovedajúcim spôsobom sa legitimovať a potvrdiť nám platobný príkaz. Viac informácií získate počas procesu objednávania. Platobná transakcia sa uskutoční okamžite potom a na váš účet sa pripíšu prostriedky.

Amazon Pay
V procese objednávania budete presmerovaní na webovú stránku online poskytovateľa Amazon pred dokončením procesu objednávania v našom online formáteShop preposlaný. Aby ste mohli spracovať proces objednávky cez Amazon a mohli zaplatiť sumu faktúry, musíte sa tam zaregistrovať alebo sa najskôr zaregistrovať a legitimovať pomocou svojich prístupových údajov. Tam si môžete zvoliť dodaciu adresu a spôsob platby uložený spoločnosťou Amazon, potvrdiť použitie vašich údajov spoločnosťou Amazon a pokyny k platbe pre nás. Potom sa dostanete do našej online ponukyShop kde môžete dokončiť objednávací proces. Ihneď po zadaní objednávky požiadame spoločnosť Amazon o vykonanie platobnej transakcie. Platobnú transakciu vykonáva automaticky spoločnosť Amazon. Viac informácií získate počas procesu objednávania.

6. Právo na odstúpenie

Spotrebitelia majú zákonné právo na odstúpenie od zmluvy, ako je uvedené v storno podmienkach. Podnikateľom sa neposkytuje dobrovoľné právo na odstúpenie od zmluvy.

7. Výhrada vlastníctva

Tovar zostáva naším majetkom až do úplného zaplatenia.
Pre podnikateľov platí aj toto: Vyhradzujeme si vlastníctvo tovaru, kým nebudú uhradené všetky nároky z prebiehajúceho obchodného vzťahu. Rezervovaný tovar môžete ďalej predávať v rámci bežného obchodného styku; Všetky nároky vyplývajúce z tohto ďalšieho predaja nám postúpite vopred - bez ohľadu na to, či je rezervovaný tovar kombinovaný alebo zmiešaný s novou položkou - vo výške fakturovanej sumy, a toto postúpenie prijímame. Máte naďalej oprávnenie zhromažďovať nároky, ale môžeme tiež zhromažďovať nároky sami, ak nesplníte svoje platobné povinnosti.

8. Poškodenie pri preprave

Pre spotrebiteľov platí toto: Ak je tovar dodávaný so zjavným poškodením pri preprave, oznámte tieto chyby čo najskôr dodávateľovi a okamžite nás kontaktujte. Nepodanie sťažnosti alebo kontaktovanie nemá nijaké dôsledky pre vaše právne nároky a ich vymáhanie, najmä vaše záručné práva. Pomáhajú nám však uplatniť si svoje vlastné nároky voči dopravcovi alebo poisteniu prepravy.

Pre podnikateľov platí toto: Riziko náhodnej straty a náhodného zhoršenia sa na vás prenáša, akonáhle doručíme zásielku špeditérovi, dopravcovi alebo osobe alebo inštitúcii inak poverenej vykonaním zásielky. Na obchodníkov sa vzťahuje povinnosť kontroly a oznámenia vád ustanovená v § 377 Nemeckého obchodného zákonníka (HGB). Ak tam regulované oznámenie vynecháte, považuje sa tovar za schválený, pokiaľ nejde o vadu, ktorú nebolo možné pri prehliadke rozpoznať. To neplatí, ak sme podvodne zakryli nedostatok.

9. Záruky a záruky

Platí zákonné právo na zodpovednosť za vady. Informácie o akýchkoľvek ďalších možných zárukách a ich presných podmienkach nájdete u produktu a na stránkach so špeciálnymi informáciami onlineShop.

10. Kódex správania

Podali sme nasledujúce kódexy správania:
- Dôveryhodné Shops kritériami kvality
- https: //www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

11. Riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu pre riešenie sporov online (OS), ktorú máte tu Nájsť. Sme pripravení zúčastniť sa mimosúdneho rozhodcovského konania pred spotrebiteľskou rozhodcovskou komisiou. Zodpovedná je federálna univerzálna rozhodcovská komisia v Centre for Arbitration eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein. www.consumer-schlichter.de.

12. Záverečné ustanovenia

Ak ste podnikateľom, potom nemecké právo platí okrem obchodného práva OSN.

 

Obchodné podmienky vytvorené pomocou dôveryhodný Shops Právny textár v spolupráci s Právnici FÖHLISCH.