Splníme vaše želania

Na zákazku vyrobil Stierbinder

Tešíme sa na vaše nápady

Jednorazová výroba je vždy niečo veľmi zvláštne a tiež si vyžaduje veľa času.

Ale tiež dostanete jedinečný kus vyrobený ručne.

Prosím, povedzte nám svoje želania čo najpresnejšie, aby sme nestratili čas vo výrobnom procese. Fotografie alebo obrázky, ktoré opisujú požadovanú obľúbenú časť, sú samozrejme dokonalé.