súkromia

Za spracovanie údajov zodpovedá:

Christian Morneburg
Rupert-Mayer-Strasse 44
D - 81379 Mníchov
+ 49 (0) 89 12 22 46 790
[chránené e-mailom]

Ďakujeme za Váš záujem o náš online obchod. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie vás podrobne informujeme o zaobchádzaní s vašimi údajmi.

1. Prístup k údajom a hosting

Našu webovú stránku môžete navštíviť bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov. Pri každom vyvolaní webovej stránky webový server automaticky automaticky uloží iba takzvaný súbor denníka servera, ktorý obsahuje napríklad názov požadovaného súboru, vašu IP adresu, dátum a čas hovoru, množstvo prenesených údajov a žiadajúceho poskytovateľa (prístupové údaje) a dokumentuje hovor.

Tieto prístupové údaje sa vyhodnocujú výlučne za účelom zaistenia bezproblémovej prevádzky stránky a zlepšenia našej ponuky. Podľa § 6 ods. 1 písm. f GDPR na ochranu našich legitímnych záujmov, ktoré prevažujú nad našimi záujmami, pri správnej prezentácii našej ponuky. Všetky prístupové údaje sa vymažú najneskôr do siedmich dní po ukončení vašej návštevy stránok.

Hostingové služby treťou stranou
V rámci spracovania v našom mene pre nás poskytovateľ tretej strany poskytuje hosťovacie a prezentačné služby. Slúži to na ochranu našich legitímnych záujmov, ktoré prevládajú v kontexte rovnováhy záujmov, pri správnom predložení našej ponuky. Všetky údaje zozbierané v rámci používania tejto webovej stránky alebo vo formulároch uvedených v internetovom obchode, ako je opísané nižšie, sa spracúvajú na jej serveroch. Spracovanie na iných serveroch sa uskutočňuje iba v rozsahu, ktorý je tu vysvetlený.

Tento poskytovateľ služieb sa nachádza v krajine Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

2. Zber údajov a ich použitie na spracovanie zmlúv, nadviazanie kontaktu

Zhromažďujeme osobné údaje, ak nám ich dobrovoľne poskytnete ako súčasť vašej objednávky alebo keď nás budete kontaktovať (napr. Pomocou kontaktného formulára alebo e-mailu). Povinné polia sú označené ako také, pretože v týchto prípadoch potrebujeme údaje na spracovanie zmluvy alebo na spracovanie vášho kontaktu a objednávku alebo kontakt nemôžete odoslať bez ich informácií. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné vidieť z príslušných vstupných formulárov. Údaje, ktoré ste nám poskytli, používame v súlade s článkom 6 ods. 1 S. 1 písm. b GDPR za spracovanie zmluvy a spracovanie vašich otázok. Pokiaľ ste dali súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 S. 1 písm. GDPR tým, že sme sa rozhodli otvoriť zákaznícky účet, použijeme vaše údaje na účely otvorenia zákazníckeho účtu. Po dokončení zmluvy alebo vymazaní vášho zákazníckeho účtu budú vaše údaje obmedzené na ďalšie spracovanie a po daňovom a obchodnom období uchovávania budú vymazané, pokiaľ s tým výslovne nesúhlasíte s ďalším použitím vašich údajov, alebo si vyhradzujeme právo používať údaje nad rámec týchto údajov. je povolený zákonom a o čom vás informujeme v tomto vyhlásení. Váš zákaznícky účet je možné kedykoľvek odstrániť a to buď odoslaním správy na kontaktnú možnosť opísanú nižšie alebo pomocou funkcie uvedenej v zákazníckom účte.

3. Prenos údajov

Na splnenie zmluvy v súlade s § 6 ods. 1 S. 1 písm. b GDPR vaše údaje odovzdávame prepravnej spoločnosti, ktorá bola poverená dodávkou, pokiaľ je to potrebné pre dodanie objednaného tovaru. V závislosti od toho, ktorého poskytovateľa platobných služieb vyberiete v procese objednávania, pošleme údaje o platobných údajoch zozbierané za tento účel úverovej inštitúcii poverenej platbou a prípadne poskytovateľovi platobných služieb, ktorý bol poverený nami alebo vybraným poskytovateľom platobných služieb na spracovanie platieb. Niektorí z vybratých poskytovateľov platobných služieb tiež zbierajú tieto údaje sami za predpokladu, že si tam vytvoríte účet. V tomto prípade sa musíte počas procesu objednávania prihlásiť k poskytovateľovi platobných služieb pomocou prístupových údajov. V tejto súvislosti sa uplatňuje vyhlásenie o ochrane údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.

Prenos údajov poskytovateľom prepravných služieb
Ak ste nám k tomu dali svoj výslovný súhlas počas alebo po objednávke, dáme vám to v súlade s čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. GDPR preposiela vašu e-mailovú adresu vybranému poskytovateľovi prepravných služieb, aby vás mohol pred doručením kontaktovať s cieľom doručenia oznámenia alebo koordinácie.

Súhlas možno kedykoľvek odvolať zaslaním správy na kontaktnú možnosť opísanú nižšie alebo priamo poskytovateľovi prepravných služieb na nižšie uvedenú kontaktnú adresu. Po zrušení budú údaje, ktoré ste poskytli, vymazané, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším použitím vašich údajov, alebo si vyhradzujeme právo používať údaje nad týmto, ktoré sú povolené zákonom a o ktorých vás v tomto vyhlásení informujeme.

DHL Paket GmbH
Straßestrasse 10
53113
Bonn

4. E-mailový spravodajca

E-mailová reklama s registráciou pre newsletter
Ak sa zaregistrujete pre náš informačný bulletin, použijeme údaje požadované pre tento alebo samostatne poskytnuté informácie, aby sme vám pravidelne zasielali náš e-mailový spravodajca na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. GDPR.

Odber spravodajstva môžete kedykoľvek zrušiť a to buď zaslaním správy na kontaktnú možnosť opísanú nižšie alebo pomocou odkazu uvedeného v bulletine. Po odhlásení odstránime vašu e-mailovú adresu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším použitím vašich údajov, alebo si vyhradzujeme právo používať údaje nad rámec týchto údajov, ktoré sú povolené zákonom a o ktorých vás v tomto vyhlásení informujeme.

Spravodaj je zaslaný v rámci spracovania v našom mene poskytovateľom služieb, ktorému zasielame vašu e-mailovú adresu.

Tento poskytovateľ služieb sa nachádza v krajine Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

5. Integrácia Trustbadge Trusted Shops

Na zobrazenie našej pečiatky Trusted Shops a ponuky produktov Trusted Shops pre kupujúcich po zadaní objednávky je Trusted Shops Trustbadge integrovaná na tejto webovej stránke.

Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov v oblasti optimálneho marketingu, ktorý prevažuje nad našimi záujmami, a to umožnením bezpečného nakupovania v súlade s článkom 6 ods. f GDPR. Trustbadge a služby s ním inzerované sú ponukou spoločnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.1C, 1 Cologne. Odznak dôvery je k dispozícii ako súčasť spracovania objednávky poskytovateľom CDN (Content Delivery Network). Trusted Shops GmbH tiež využíva poskytovateľov služieb z USA. Zabezpečí sa primeraná úroveň ochrany údajov. Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete v Trusted Shops GmbH to.

Pri vyvolaní servera Trustbadge webový server automaticky uloží tzv. Súbor denníka servera, ktorý obsahuje aj vašu IP adresu, dátum a čas hovoru, množstvo prenesených údajov a žiadajúceho poskytovateľa (prístupové údaje) a dokumentuje hovor. Jednotlivé prístupové údaje sú uložené v bezpečnostnej databáze na analýzu bezpečnostných anomálií. Súbory protokolu sa automaticky vymažú najneskôr 90 dní po vytvorení.

Ďalšie osobné údaje sa prenesú do spoločnosti Trusted Shops GmbH, ak sa rozhodnete produkty Trusted Shops používať po dokončení objednávky alebo ak ste sa už zaregistrovali na používanie. Platí zmluvná dohoda medzi vami a spoločnosťou Trusted Shops. Osobné údaje sa na tento účel automaticky zbierajú z údajov objednávky. Či už ste ako kupujúci už zaregistrovaní na používanie produktu, sa automaticky kontroluje pomocou neutrálneho parametra, e-mailová adresa sa hashuje pomocou kryptologickej jednosmernej funkcie. E-mailová adresa sa pred prenosom prevedie na túto hodnotu hash, ktorú nie je možné pre dôveryhodné obchody dešifrovať. Po kontrole zhody sa parameter automaticky odstráni.

Je to pre splnenie prevažujúcich oprávnených záujmov našich a dôveryhodných obchodov pri poskytovaní ochrany kupujúceho v súvislosti s konkrétnou objednávkou a so službami oceňovania transakcií v súlade s. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR požadované. Ďalšie podrobnosti vrátane protirečení nájdete vo vyššie uvedenom vyhlásení o ochrane údajov v Trusted Shops av Trustbadge.

6. Súbory cookie a webová analýza

S cieľom zatraktívniť návštevu našej webovej stránky a umožniť využívanie určitých funkcií, zobrazovanie vhodných výrobkov alebo prieskum trhu používame na rôznych stránkach tzv. Cookies, za predpokladu, že ste k tomu dali svoj súhlas v súlade s článkom 6 ods. GDPR.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky ukladajú do vášho zariadenia. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa odstránia po ukončení relácie prehliadača, t. J. Po zatvorení prehliadača (tzv. Relácie cookies). Ostatné súbory cookie zostávajú na vašom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve (trvalé súbory cookie). Dĺžku ukladacieho priestoru nájdete v prehľade v nastaveniach súborov cookie vášho webového prehliadača. Prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a individuálne sa rozhodnúť, či ich v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčite. Ak cookies nebudú akceptované, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená. Každý prehliadač sa líši spôsobom, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Je to popísané v ponuke pomocníka každého prehľadávača, ktorá vysvetľuje, ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookie. Nájdete ich pre príslušný prehliadač pod nasledujúcimi odkazmi:
Microsoft Edge ™: https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
Safari ™: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Chrome ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Firefox ™ https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Opera ™: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Okrem toho môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním správy na kontaktnú možnosť opísanú vo vyhlásení o ochrane údajov.

Používanie služby Google (Universal) Analytics pre webovú analýzu
Tento web používa na analýzu webových stránok Google (Universal) Analytics. Službu analýzy webu poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, spoločnosť registrovaná a prevádzkovaná podľa írskeho práva so sídlom v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (www.google.de). Slúži to na ochranu našich legitímnych záujmov, ktoré prevládajú v kontexte vyváženosti záujmov, pri optimalizovanej prezentácii našej ponuky v súlade s článkom 6 ods. f GDPR. Google (Universal) Analytics používa metódy, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok, ako sú napríklad súbory cookie. Automaticky zhromaždené informácie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa na tomto serveri. Aktiváciou anonymizácie IP na tejto webovej stránke sa IP adresa pred prenosom v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Úplná adresa IP sa iba vo výnimočných prípadoch prevedie na server Google v USA a tam sa skráti. Anonymizovaná adresa IP prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa spravidla nezlučuje s inými údajmi Google. Po zastavení používania služby Google Analytics a ukončení jej používania sa údaje zhromaždené v tejto súvislosti vymažú.

Pokiaľ sa informácie prenášajú na servery Google v USA a ukladajú sa tam, americká spoločnosť Google LLC je držiteľom certifikátu EÚ na ochranu súkromia v EÚ. Aktuálny certifikát môže tu byť videný. Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou Komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromia.

Môžete spoločnosti Google zabrániť v zhromažďovaní údajov vygenerovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatív zum Browser-Plugin können Sie tento odkaz kliknutím zabráňte v budúcnosti sledovanie služby Google Analytics na týchto stránkach. Na zariadení je uložený súbor cookie na zrušenie. Ak súbory cookie odstránite, musíte znova kliknúť na odkaz.

Google reCAPTCHA
Na účely ochrany pred zneužitím našich webových formulárov a proti spamu používame službu Google reCAPTCHA v kontexte niektorých formulárov na tejto webovej stránke. Google reCAPTCHA je ponuka od spoločnosti Google Ireland Limited, spoločnosti registrovanej a prevádzkovanej podľa írskeho práva so sídlom v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. (Www.google.de). Kontrolou manuálneho zadávania táto služba zabráni automatizovanému softvéru (takzvaným robotom) vykonávať zneužívajúce činnosti na webovej stránke. Podľa § 6 ods. 1 písm. f GDPR na ochranu našich legitímnych záujmov pri ochrane našich webových stránok, ktoré prevažujú nad našimi záujmami, pri ochrane našich webových stránok pred zneužitím a bezproblémovou prezentáciou našej online prítomnosti.
Google reCAPTCHA používa v rámci overovania kód vložený do webovej stránky, tzv. JavaScript, ktorý umožňuje analýzu vášho používania webovej stránky, napríklad cookies. Automaticky zhromaždené informácie o vašom používaní tejto webovej stránky vrátane vašej adresy IP sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa na ňom. Spoločnosť Google reCAPTCHA vyhodnocuje aj ďalšie súbory cookie uložené vo vašom prehliadači službami Google.
Zo vstupných polí príslušného formulára nedochádza k čítaniu ani ukladaniu osobných údajov.
Pokiaľ sa informácie prenášajú na servery Google v USA a ukladajú sa tam, americká spoločnosť Google LLC je držiteľom certifikátu EÚ na ochranu súkromia v EÚ. Aktuálny certifikát môže tu byť videný. Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou Komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromia.
Môžete zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať údaje vygenerované skriptom JavaScript alebo súborom cookie a súvisiace s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a spoločnosti Google ich spracovať tak, že ich vykonáte v nastaveniach prehliadača. zabrániť JavaScriptom alebo nastaveniu cookies. Upozorňujeme, že to môže obmedziť funkčnosť našich webových stránok pre vaše použitie.
Viac informácií nájdete v pravidlách ochrany údajov spoločnosti Google tu.

Google Fonts
Skriptový kód „Google Fonts“ je integrovaný na tejto webovej stránke. Google Fonts je ponuka od spoločnosti Google Ireland Limited, spoločnosti registrovanej a prevádzkovanej podľa írskeho práva so sídlom v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. (Www.google.de). Slúži to na ochranu našich legitímnych záujmov, ktoré prevládajú v kontexte vyváženosti záujmov, pri jednotnej prezentácii obsahu na našej webovej stránke v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
V tejto súvislosti sa vytvorí spojenie medzi prehliadačom, ktorý používate, a servermi Google. To spoločnosti Google poskytuje informácie o tom, že na naše webové stránky sme pristupovali prostredníctvom vašej adresy IP.
Pokiaľ sa informácie prenášajú na servery Google v USA a ukladajú sa tam, americká spoločnosť Google LLC je držiteľom certifikátu EÚ na ochranu súkromia v EÚ. Aktuálny certifikát môže tu byť videný. Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou Komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromia.
Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Google nájdete v informáciách o ochrane údajov od spoločnosti Google.

Adobe Typekit
Na tejto webovej stránke je integrovaný skriptový kód „Adobe Typekit“ od spoločnosti Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA (ďalej len: Adobe). Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov, ktoré prevládajú v súvislosti so vyvážením záujmov, pri jednotnej prezentácii obsahu na našej webovej stránke v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
V tejto súvislosti sa vytvorí spojenie medzi prehliadačom, ktorý používate, a servermi Adobe. Výsledkom je, že spoločnosť Adobe získava vedomosti o tom, že na našu webovú stránku bol prístup prostredníctvom vašej adresy IP.
Spoločnosť Adobe je držiteľom certifikátu EÚ na ochranu súkromia medzi EÚ a USA. Aktuálny certifikát môže tu byť videný. Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou Komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromia.
Ďalšie informácie o spracovaní údajov v rámci programu Adobe Typekit nájdete v informáciách o ochrane údajov od spoločnosti adobe.

7. Doplnky sociálnych médií

Použitie sociálnych doplnkov z Facebooku, Google, Twitteru, Instagramu pomocou riešenia Shariff.

Na našej webovej stránke sa používajú sociálne tlačidlá zo sociálnych sietí.

Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov pri optimálnom uvádzaní na trh našej ponuky, ktorá vyváži vyváženosť záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 S. 1 písm. f GDPR. Aby sa zvýšila ochrana vašich údajov pri návšteve našej webovej stránky, tieto tlačidlá nie sú úplne integrované ako doplnky, ale sú do stránky integrované iba pomocou odkazu HTML. Táto integrácia zaisťuje, že keď navštívite stránku našej webovej stránky, ktorá obsahuje takéto tlačidlá, ešte nie je nadviazané spojenie so servermi poskytovateľa príslušnej sociálnej siete.

Ak kliknete na jedno z tlačidiel, otvorí sa v prehliadači nové okno a vyvolá sa stránka príslušného poskytovateľa služieb, na ktorej môžete (napríklad po zadaní prihlasovacích údajov) stlačiť tlačidlo Páči sa mi alebo Zdieľať.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a použitie údajov poskytovateľmi na ich stránkach, ako aj možnosť kontaktu a vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov poskytovateľa.
https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
https://help.instagram.com/155833707900388

Naša online prítomnosť na Facebooku, Google, Twitteri, Instagrame, Pintereste, Xing, LinkedIn
Naša prítomnosť na sociálnych sieťach a platformách umožňuje lepšiu a aktívnu komunikáciu s našimi zákazníkmi a vyhliadkami. Poskytujeme informácie o našich produktoch a prebiehajúcich špeciálnych akciách.
Keď navštívite našu online prítomnosť v sociálnych médiách, vaše údaje sa môžu automaticky zhromažďovať a ukladať na účely prieskumu trhu a reklamy. Z týchto údajov sa vytvárajú tzv. Profily využitia pomocou pseudonymov. Môžu sa použiť napríklad na umiestňovanie reklám do a mimo platforiem, o ktorých sa predpokladá, že zodpovedajú vašim záujmom. Na tento účel sa cookies vo vašom koncovom zariadení zvyčajne používajú. V týchto súboroch cookie sa ukladá správanie návštevníkov a záujmy používateľov. Podľa Článok 6 ods. 1 písm. f. GDPR na ochranu našich legitímnych záujmov, ktoré prevažujú nad našimi záujmami, pri optimalizovanej prezentácii našej ponuky a účinnej komunikácii so zákazníkmi a zainteresovanými stranami. Ak ste požiadaní o súhlas (súhlas) so spracovaním údajov príslušnými prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií, napríklad pomocou začiarkavacieho políčka, je právnym základom pre spracovanie údajov článok 6 ods. 1 písm. GDPR.
Pokiaľ sú uvedené platformy sociálnych médií so sídlom v USA, platí toto: V prípade USA prijala Európska komisia rozhodnutie o primeranosti. Toto sa vracia k štítu na ochranu súkromia medzi EÚ a USA. Aktuálny certifikát pre príslušnú spoločnosť môže tu byť videný.
Podrobné informácie o spracovaní a použití údajov poskytovateľmi na ich stránkach, ako aj možnosť kontaktu a vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, najmä možnosti námietky (opt-out), možno nájsť v politike ochrany údajov prepojených poskytovateľov. Ak s tým stále potrebujete pomoc, môžete nás kontaktovať.
facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Spracovanie údajov je založené na dohode medzi spoločne zodpovednými osobami v súlade s článkom 26 GDPR, ktorú môžete vidieť tu:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Google / YouTube: https://policies.google.com/privacy
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Možnosť námietky (opt-out):
facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Google / YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated
Twitter: https://twitter.com/personalization
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
pinterest: https://www.pinterest.de/?next=/settings/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

8. Poslať e-mailom pripomienky k hodnoteniu

Hodnotiaca pripomienka od Trusted Shops
Ak nám s tým vyjadríte svoj súhlas počas objednávky alebo po nej v súlade s článkom 6 ods. 1 S. 1 písm. a GDPR, pošleme vašu e-mailovú adresu spoločnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15c, 50823 Cologne (www.trustedshops.de), aby vám mohli zaslať pripomienku k recenzii e-mailom.

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním správy na kontaktnú možnosť opísanú nižšie alebo priamo na dôveryhodné obchody.

9. Možnosti kontaktu a vaše práva

Ako obeť máte nasledujúce práva:

 • podľa článku 15 GDPR, právo požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, v rozsahu uvedenom v tomto článku;
 • Podľa článku 16 GDPR máte právo okamžite požiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré máme uložené;
 • Podľa článku 17 GDPR máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú v nás uložené, pokiaľ nebude ďalej spracované
  - uplatňovať právo na slobodu prejavu a informácií;
  - splniť zákonnú povinnosť;
  - z dôvodov verejného záujmu alebo
  - na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov
  je potrebné;
 • podľa článku 18 GDPR, právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak
  - spochybňujete presnosť údajov;
  - spracovanie je nezákonné, ale odmietate ho vymazať;
  - údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich na uplatňovanie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo
  - vzniesli ste námietku proti spracovaniu v súlade s článkom 21 GDPR;
 • Podľa článku 20 GDPR máte právo dostávať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte, alebo požiadať o prenos inej zodpovednej osobe;
 • podľa článku 77 GDPR právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán v mieste vášho obvyklého pobytu alebo práce alebo v sídle našej spoločnosti.


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo použitia vašich osobných údajov, informácií, opráv, obmedzení alebo vymazania údajov, ako aj zrušenia súhlasu alebo námietky proti konkrétnemu použitiu údajov, kontaktujte nás priamo pomocou kontaktných údajov uvedených v našej tlačiarni.

************************************************** ******************
právo
Pokiaľ spracúvame osobné údaje, ako je uvedené vyššie, s cieľom chrániť naše legitímne záujmy, ktoré prevažujú nad našimi záujmami, môžete proti tomuto spracovaniu namietať s účinnosťou do budúcnosti. Ak sa spracovanie uskutočňuje na účely priameho marketingu, môžete toto právo uplatniť kedykoľvek, ako je uvedené vyššie. Ak sa spracovanie uskutočňuje na iné účely, máte právo namietať, iba ak existujú dôvody, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie.

Po uplatnení vášho práva namietať nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje na tieto účely, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie tvrdenia, výkonu alebo obrany Slúži na právne nároky.

To neplatí, ak je spracovanie určené na účely priameho marketingu. Vaše osobné údaje nebudeme spracovávať za týmto účelom. ************************************************** ******************