súkromia

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Za spracovanie údajov zodpovedá:
Christian Morneburg
Rupert-Mayer-Strasse 44
81379 Mníchov
Nemecko
[chránené e-mailom]

Telefón: 089122246790

Ďakujeme za váš záujem o naše onlineShop. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Ďalej vás budeme podrobne informovať o tom, ako nakladáme s vašimi údajmi.

1. Prístup k údajom a hosťovaniu

Môžete navštíviť našu webovú stránku bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Pri každom vyvolaní webovej stránky webový server automaticky uloží iba takzvaný súbor denníka servera, ktorý obsahuje napríklad názov požadovaného súboru, vašu IP adresu, dátum a čas hovoru, sumu prenesené údaje a žiadajúci poskytovateľ (prístupové údaje) a dokumentuje hovor. Tieto prístupové údaje sa vyhodnocujú výlučne z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej prevádzky stránky a vylepšenia našej ponuky. To slúži na zabezpečenie našich prevažne legitímnych záujmov na správnom predložení našej ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. F GDPR. Všetky prístupové údaje budú vymazané najneskôr do siedmich dní po ukončení vašej návštevy webových stránok.

1.1 hosting

Služby hosťovania a zobrazovania webových stránok sú čiastočne poskytované našimi poskytovateľmi služieb ako súčasť spracovania v našom mene. Pokiaľ nie je v tomto vyhlásení o ochrane údajov uvedené inak, všetky prístupové údaje a všetky údaje zhromaždené vo formulároch uvedených na tomto webe sa budú spracovávať na vašich serveroch. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich poskytovateľov služieb a základov našej spolupráce s nimi, využite možnosť kontaktu opísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

1.2 Sieť na doručovanie obsahu

Z dôvodu kratšej doby načítania používame pri niektorých ponukách takzvanú sieť na doručovanie obsahu („CDN“). Pomocou tejto služby sa obsah, napríklad veľké mediálne súbory, dodáva prostredníctvom regionálne distribuovaných serverov externých poskytovateľov služieb CDN. Prístupové údaje sa preto spracúvajú na serveroch poskytovateľov služieb. Naši poskytovatelia služieb pre nás pracujú ako súčasť spracovania objednávok. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich poskytovateľov služieb a základov našej spolupráce s vami, využite možnosť kontaktu opísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

2. Spracovanie údajov na spracovanie zmluvy, nadviazanie kontaktu a otvorenie zákazníckeho účtu

Zhromažďujeme osobné údaje, ak nám ich dobrovoľne poskytnete v rámci svojej objednávky alebo keď nás kontaktujete (napr. Pomocou kontaktného formulára alebo e-mailu). Povinné polia sú takto označené, pretože v týchto prípadoch potrebujeme údaje na vybavenie zmluvy alebo na spracovanie vášho kontaktu a bez nich nemôžete odoslať objednávku alebo kontakt. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné zistiť z príslušných vstupných formulárov. Údaje, ktoré poskytnete, používame na spracovanie zmlúv a na spracovanie vašich otázok v súlade s čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. B GDPR.
Pokiaľ ste k tomu dali súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 veta prvá písm. A GDPR, rozhodnutím o otvorení zákazníckeho účtu, použijeme vaše údaje na otvorenie zákazníckeho účtu. Ďalšie informácie o spracovaní vašich údajov, najmä o prevode našim poskytovateľom služieb na účely spracovania objednávok, platieb a prepravy, nájdete v nasledujúcich častiach tohto vyhlásenia o ochrane údajov. Po úplnom spracovaní zmluvy alebo po odstránení vášho zákazníckeho účtu budú vaše údaje obmedzené na ďalšie spracovanie a po uplynutí retenčných lehôt podľa daňového a obchodného práva budú vymazané v súlade s čl. 1 ods. 6 bod 1 písm. C GDPR. , pokiaľ výslovne nepožiadate o ďalšie použitie Súhlasili ste so svojimi údajmi v súlade s čl. 1 ods. 6 písm. Vymazanie vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a je možné ho vykonať zaslaním správy na kontaktnú možnosť popísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov alebo pomocou funkcie uvedenej v zákazníckom účte.

3. Spracovanie údajov na účely odoslania

Za účelom splnenia zmluvy v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písm.

4. Spracovanie údajov na spracovanie platby

Pri spracovaní platieb v našom online obchodeShop spolupracujeme s týmito partnermi: poskytovateľmi technických služieb, úverovými inštitúciami, poskytovateľmi platobných služieb.

4.1 Spracovanie údajov na spracovanie transakcií

V závislosti na zvolenom spôsobe platby odovzdávame údaje potrebné na spracovanie platobnej transakcie našim poskytovateľom technických služieb, ktorí pre nás pracujú v rámci spracovania objednávok, alebo povereným úverovým inštitúciám alebo vybranému poskytovateľovi platobných služieb, pokiaľ: je to nevyhnutné na spracovanie platby. To slúži na splnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 bodom 1 písm. B GDPR. V niektorých prípadoch poskytovatelia platobných služieb zhromažďujú údaje potrebné na spracovanie platby sami, napríklad na svojich vlastných webových stránkach alebo prostredníctvom technickej integrácie v procese objednávania. V tejto súvislosti sa uplatňuje vyhlásenie o ochrane údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich partnerov pre spracovanie platieb a základu našej spolupráce s nimi, využite možnosť kontaktu opísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

4.2 Spracovanie údajov za účelom predchádzania podvodom a optimalizácie našich platobných procesov

V prípade potreby poskytujeme našim poskytovateľom služieb ďalšie údaje, ktoré používajú spolu s údajmi potrebnými na spracovanie platby ako naši spracovatelia zmlúv na účely predchádzania podvodom a optimalizácie našich platobných procesov (napr. Fakturácia, spracovanie napadnutých platieb, podpora pre účtovníctvo). Podľa článku 6 ods. 1 bod 1 písm.

5. Reklama e-mailom

 Zasielanie žiadostí o hodnotenie e-mailom

Ak ste nám k tomu dali výslovný súhlas počas alebo po ukončení vašej objednávky v súlade s čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. A GDPR, použijeme vašu e-mailovú adresu na podanie žiadosti o vyhodnotenie vašej objednávky prostredníctvom nášho použitého systému hodnotenia. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním správy kontaktnej možnosti popísanej v tomto vyhlásení o ochrane údajov alebo prostredníctvom odkazu uvedeného v žiadosti o kontrolu.

Nášmu poskytovateľovi služieb môže dôverovať aj požiadavkám na kontrolu Shops zasielané v rámci spracovania v našom mene. Dôveryhodné Shops tiež využíva poskytovateľov služieb z USA. Je zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov. Ďalšie informácie o ochrane údajov na Trusted Shops nájdete tu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich poskytovateľov služieb a základov našej spolupráce s nimi, využite možnosť kontaktu opísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

6. Súbory cookie a ďalšie technológie

 Všeobecné informácie

S cieľom zatraktívniť návštevu našej webovej stránky a umožniť používanie určitých funkcií používame na rôznych stránkach technológie vrátane takzvaných cookies. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky ukladajú do vášho zariadenia. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa znova odstránia na konci relácie prehliadača, t. J. Po zatvorení prehľadávača (tzv. Súbory cookie relácie). Ostatné súbory cookie zostávajú vo vašom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie).
Používame technológie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na používanie určitých funkcií našej webovej stránky (napr. Funkcia nákupného košíka). Tieto technológie zhromažďujú a spracúvajú IP adresu, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači a informácie o vašom používaní našej webovej stránky (napr. Informácie o obsahu nákupného košíka). V kontexte váženia záujmov to slúži predovšetkým oprávneným záujmom na optimalizovanom predstavení našej ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 bodom 1 písm. F GDPR.

Technológie tiež používame na plnenie zákonných povinností, ktorým podliehame (napr. Aby sme dokázali preukázať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov), ako aj na webovú analýzu a online marketing. Ďalšie informácie o tomto, vrátane príslušného právneho základu pre spracovanie údajov, nájdete v nasledujúcich častiach tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Nastavenia súborov cookie pre váš prehliadač nájdete pod nasledujúcimi odkazmi: Microsoft Edge ™ / Safari ™ / chrome ™ / Firefox ™ / Opera ™

Ak ste súhlasili s používaním technológií v súlade s čl. 6 ods. 1 veta prvá písm. A GDPR, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním správy kontaktnej možnosti popísanej vo vyhlásení o ochrane údajov.

7. Používanie súborov cookie a iných technológií na webovú analýzu a reklamné účely

Ak ste k tomu dali súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 veta prvá písmeno a GDPR, používame na našej webovej stránke nasledujúce súbory cookie a ďalšie technológie tretích strán. Po účele a ukončení používania príslušnej technológie nami budú údaje zhromaždené v tejto súvislosti vymazané. Svoj súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Viac informácií o možnostiach zrušenia nájdete v časti „Súbory cookie a ďalšie technológie“. Ďalšie informácie, vrátane základov našej spolupráce s jednotlivými dodávateľmi, nájdete v jednotlivých technológiách. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa poskytovateľov a základov našej spolupráce s nimi, využite možnosť kontaktu opísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

7.1 Používanie služieb Google

Používame nasledujúce technológie od spoločnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Informácie automaticky zhromažďované technológiami Google o vašom používaní našich webových stránok sa zvyčajne prenášajú na server prevádzkovaný spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a ukladajú sa na nich. Pre USA neexistuje žiadne rozhodnutie o adekvátnosti. Naša spolupráca je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. Ak sa vaša adresa IP zhromažďuje pomocou technológií spoločnosti Google, skráti sa aktiváciou anonymizácie adresy IP pred jej uložením na servery spoločnosti Google. Celá adresa IP sa odošle iba na server Google a tam sa skráti iba vo výnimočných prípadoch. Pokiaľ nie je pre jednotlivé technológie uvedené inak, spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe dohody uzavretej pre príslušnú technológiu medzi spoločne zodpovednými osobami v súlade s čl. 26 GDPR. Viac informácií o spracovaní údajov spoločnosťou Google nájdete na serveri Informácie o ochrane údajov od spoločnosti Google.

 Google Analytics

Na účely analýzy webových stránok sa automaticky zhromažďujú a ukladajú údaje služby Google Analytics (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači a informácie o vašom používaní našich webových stránok), z ktorých sa pomocou pseudonymov vytvárajú profily používania. Môžu byť použité cookies. Vaša IP adresa nebude všeobecne zlúčená s inými údajmi Google. Spracovanie údajov prebieha na základe dohody o spracovaní objednávky spoločnosťou Google.

 Google Fonts

Za účelom jednotnej prezentácie obsahu na našej webovej stránke sa údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači) zhromažďujú pomocou kódu skriptu „Google Fonts“, prenášajú sa do spoločnosti Google a potom sa spracovávajú spoločnosťou Google. Na toto ďalšie spracovanie údajov nemáme žiadny vplyv.

7.2 Používanie služieb Facebooku

 Používanie pixelov na Facebooku

Facebook Pixel používame v rámci nižšie uvedených technológií Facebook Ireland Ltd.., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko („Facebook“). S pixelom Facebook sa automaticky zhromažďujú a ukladajú údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači, ako aj informácie o vašom používaní našej webovej stránky na základe nami špecifikovaných udalostí, ako je napríklad návšteva webovej stránky alebo registrácia bulletinu), z ktorých používate profily používania sú vytvárané pseudonymami. Za týmto účelom je pixelom Facebooku automaticky nastavený súbor cookie, keď navštívite našu webovú stránku, čo automaticky umožňuje rozpoznať váš prehliadač, keď navštívite iné webové stránky pomocou pseudonymného CookieID. Facebook skombinuje tieto informácie s ostatnými údajmi z vášho účtu na Facebooku a použije ich na zostavenie správ o aktivite na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach, najmä personalizovanú a skupinovú reklamu.
Informácie automaticky zhromaždené technológiami Facebooku o vašom použití našich webových stránok sa zvyčajne prenášajú na server prevádzkovaný spoločnosťou Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA a ukladajú sa na nich. Pre USA neexistuje žiadne rozhodnutie o adekvátnosti. Ak je zodpovednosť za prenos údajov do USA, naša spolupráca je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. Viac informácií o spracovaní údajov spoločnosťou Facebook nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti facebook.

7.3 Ostatní poskytovatelia služieb webovej analýzy a online marketingu

 Live chat nástroj užívateľsky

Ak sa chcete obrátiť na nástroj live chat Používateľsky podobné Údaje, ktoré tam dobrovoľne zadáte (meno, e-mailová adresa, správa), budeme spracúvať v súlade s čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. B GDPR za účelom odpovedania na žiadosť v rámci spracovania zmluvy. Okrem toho použitie tohto nástroja slúži na ochranu našich prevažne legitímnych záujmov v efektívnej a zlepšenej komunikácii so zákazníkmi v súlade s čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. F GDPR. Údaje sa potom odstránia. Nástroj na živý rozhovor poskytuje Userlike UG (s ručením obmedzeným), Probsteigasse 44-46, 50670 Kolín nad Rýnom, Nemecko, ktorý pracuje v našom mene.

8. Sociálne médiá

8.1 Sociálne doplnky z Facebooku, Twitteru, Instagramu, Whatsapp

Sociálne tlačidlá používajú sociálne siete na našom webe. Tieto sú na stránke integrované iba ako odkazy HTML, aby sa pri návšteve našej webovej stránky nenaviazalo žiadne spojenie so servermi príslušného poskytovateľa. Ak kliknete na jedno z tlačidiel, webová stránka príslušnej sociálnej siete sa otvorí v novom okne vášho prehliadača, kde môžete napríklad stlačiť tlačidlo Páči sa mi to alebo Zdieľať.

8.2 Naša online prítomnosť na Facebooku, Twitteri, Instagrame

Pokiaľ ste udelili súhlas príslušnému prevádzkovateľovi sociálnych médií v súlade s čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. A GDPR, vaše údaje sa automaticky zhromaždia na účely prieskumu trhu a reklamy na vyššie uvedených sociálnych sieťach, keď: navštívte našu online prítomnosť a uložte ju, z ktorej sa pomocou pseudonymov vytvárajú profily používania. Môžu byť použité napríklad na umiestnenie reklám vo vnútri aj mimo platforiem, ktoré pravdepodobne zodpovedajú vašim záujmom. Na tento účel sa spravidla používajú súbory cookie. Podrobné informácie o spracovaní a použití údajov príslušným prevádzkovateľom sociálnych médií, ako aj možnosti kontaktu a vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov poskytovateľov, na ktoré odkazujeme nižšie. Ak v tejto súvislosti stále potrebujete pomoc, môžete nás kontaktovať.

facebook je ponuka od spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko („Facebook Ireland“) Informácie, ktoré spoločnosť Facebook Ireland automaticky zhromažďuje o vašom použití našej online prítomnosti na Facebooku, sa zvyčajne zasielajú na server Facebook, Inc. , 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia, 94025, USA a tam uložené. Pre USA neexistuje žiadne rozhodnutie o adekvátnosti. Naša spolupráca je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. Spracovanie údajov pri návšteve fanúšikovskej stránky Facebooku je založené na dohode medzi spoločne zodpovednými stranami v súlade s čl. 26 GDPR. Ďalšie informácie (informácie o údajoch nástroja Insights) nájdete tu.

cvrlikání je ponuka od spoločnosti Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írsko („Twitter“). Informácie, ktoré spoločnosť Twitter automaticky zhromažďuje o vašom použití našej online prítomnosti na Twitteri, sa zvyčajne prenášajú na server prevádzkovaný spoločnosťou Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA a ukladajú sa na ňu. Pre USA neexistuje žiadne rozhodnutie o adekvátnosti. Naša spolupráca je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov.

Instagram je ponuka spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko („Facebook Ireland“) Informácie, ktoré spoločnosť Facebook Ireland automaticky zhromažďuje o vašom použití našej online prezentácie na Instagrame, sa zvyčajne odosielajú na server Facebook, Inc. , 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA a tam sú uložené. Pre USA neexistuje žiadne rozhodnutie o adekvátnosti. Naša spolupráca je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. Spracovanie údajov pri návšteve fanúšikovskej stránky Instagramu je založené na dohode medzi spoločne zodpovednými stranami v súlade s čl. 26 GDPR. Ďalšie informácie (informácie o údajoch nástroja Insights) nájdete tu.

9. Kontaktné možnosti a vaše práva

Ako obeť máte nasledujúce práva:

 • podľa článku 15 GDPR, právo požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, v rozsahu uvedenom v tomto článku;
 • Podľa článku 16 GDPR máte právo okamžite požiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré máme uložené;
 • Podľa článku 17 GDPR máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú v nás uložené, pokiaľ nebude ďalej spracované
  • uplatňovať právo na slobodu prejavu a informácií;
  • plniť zákonnú povinnosť;
  • z dôvodov verejného záujmu alebo
  • je nevyhnutný na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov;
 • podľa článku 18 GDPR, právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak
  • presnosť údajov vás spochybňuje;
  • spracovanie je nezákonné, ale odmietate ho vymazať;
  • údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich na uplatňovanie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo
  • Podali ste námietku proti spracovaniu v súlade s článkom 21 GDPR;
 • V súlade s článkom 20 GDPR máte právo dostávať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požadovať ich prenos inej zodpovednej osobe;
 • podľa článku 77 GDPR právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán v mieste vášho obvyklého pobytu alebo práce alebo v sídle našej spoločnosti.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo použitia vašich osobných údajov, informácií, opráv, obmedzení alebo vymazania údajov, ako aj zrušenia súhlasu alebo námietky proti konkrétnemu použitiu údajov, kontaktujte nás priamo pomocou kontaktných údajov uvedených v našej tlačiarni.

právo

Pokiaľ spracúvame osobné údaje, ako je uvedené vyššie, s cieľom chrániť naše legitímne záujmy, ktoré prevažujú nad našimi záujmami, môžete proti tomuto spracovaniu namietať s účinnosťou do budúcnosti. Ak sa spracovanie uskutočňuje na účely priameho marketingu, môžete toto právo uplatniť kedykoľvek, ako je uvedené vyššie. Ak sa spracovanie uskutočňuje na iné účely, máte právo namietať, iba ak existujú dôvody, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie.

Po uplatnení vášho práva namietať nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje na tieto účely, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie tvrdenia, výkonu alebo obrany Slúži na právne nároky.

To neplatí, ak je spracovanie určené na účely priameho marketingu. Vaše osobné údaje nebudeme spracovávať za týmto účelom.


Vyhlásenie o ochrane súkromia vytvorené pomocou dôveryhodný Shops Právny textár v spolupráci s Právnici FÖHLISCH.