Storno podmienky a storno formulár

Spotrebitelia ho majú dvojtýždňové Právo na odstúpenie od zmluvy.

odňatia

Máte právo odstúpiť do štrnástich dní bez udania dôvodu túto zmluvu.

Obdobie zrušenia je štrnásť dní odo dňa, kedy vy alebo tretia strana, ktorú ste vymenovali, ktorá nie je dopravcom, prevzala alebo prevzala posledný tovar.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Manufaktur Stierbinder Mníchov, Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 Mníchov, Nemecko, [chránené e-mailom], Telefón: +49 (0) 89 12 22 46 790, Fax: +49 (0) 89 12 22 46 791) prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. Listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) prostredníctvom Informujte svoje rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy. Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.

Zur Währung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist Absenden.

Folgen des Widerrufs

Keď odstúpite od tejto zmluvy, budeme vrátiť všetky platby, ktoré sme dostali od vás, vrátane nákladov na distribúciu (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si vybrali spôsob doručenia iná ako nami ponúkaných, najlacnejší Štandardné majú), a okamžite splatiť najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď bol doručené oznámenie o svojom odstúpení od tejto zmluvy s nami. Z tohto splácania, používame rovnakú metódu platby, ktorý ste použili v pôvodnej transakcie, ak ste výslovne dohodnuté inak; V každom prípade vám budú účtované poplatky za vydanie tohto splácania. Môžeme zadržať úhradu kým sme obdržali vrátený tovar späť, alebo kým ste preukázali, že ste sa vrátili tovar toho, čo nastane skôr.

Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať okamžite, v každom prípade však najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nás informujete o zrušení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnástich dní. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate. Za akúkoľvek stratu hodnoty tovaru musíte zaplatiť, iba ak je táto strata hodnoty spôsobená manipuláciou s tovarom, ktorá nie je potrebná na kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

    • Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tieto zmluvy:

 

  • Zákazky na dodávku tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a na ktorého výrobu je individuálny výber alebo určenie spotrebiteľom rozhodujúci alebo ktorý je jasne prispôsobený jeho osobným potrebám.
 

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen vlnené, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und Senden Sie es zurück).

- An Manufaktur Stierbinder Mníchov, Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 Mníchov, [chránené e-mailom], Nemecko, Fax: +49 (0) 89 12 22 46 791

- Hiermit Widerruf (n) ich / wir (*) deň von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Name des / der Verbraucher (y)

- Anschrift des / der Verbraucher (y)

- Unterschrift des / der Verbraucher (y) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Dátum

(*) Unzutreffendes streichen.