Politika odpovedi in obrazec za odpoved

Odpoved

Potrošniki imajo umik na štirinajst dni.

Odstop

Imate pravico odpovedati to pogodbo v štirinajstih dneh, ne da bi navedli razlog. Odpovedni rok je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali, in ki ni prevoznik, prevzeli v posest zadnje blago.

Za uveljavitev pravice do odstopa nas morate obvestiti (Christian Johann Morneburg, Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 München, Nemčija, [e-pošta zaščitena], Telefon: 089122246790) z jasno izjavo (npr. S pismom, poslanim po pošti, faksu ali e-pošti) o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za dvig, vendar to ni obvezno.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Če odstopi od te pogodbe, bomo povrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški oskrbe (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz dejstva, da ste se odločili za način dostave, razen tistih, ki jih ponujajo nam, najcenejši standardna imajo), in takoj vrniti najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko je bila prejela uradno obvestilo o svoji odpovedi te pogodbe z nami. Za ta odplačila, ki jih uporabljamo na enak način plačila, ki ste ga uporabili v izvirni transakciji, razen če je izrecno drugače dogovorjeno; V vsakem primeru boste plačali pristojbine za to vračilo. Mi lahko zadrži povračilo, dokler smo prejeli vrnjenega blaga nazaj, oziroma, dokler ne dokaže, da ste se vrnili blago, kar je prej.

Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, vsekakor pa najpozneje v štirinajstih dneh od datuma, ko nas obvestite o odpovedi te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred iztekom štirinajstdnevnega obdobja. Vi krijete neposredne stroške vračila blaga. Vsako izgubo vrednosti blaga morate plačati samo, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za preverjanje narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga.

Pravica do odstopa od pogodbe se ne uporablja za naslednje pogodbe:

  • Naročila za dobavo blaga, ki niso montažne, in za izdelavo katerih je potrošnik odločilen posameznik ali odločitev ali so jasno prilagojeni osebnim potrebam potrošnika.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte Dieses Formular aus und sporocilo Sie es zurück.)

- Christianu Johannu Morneburgu, Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 München, Nemčija, [e-pošta zaščitena]

- Jaz / mi (*) prekličem pogodbo, ki sem jo sklenil jaz / nas (*) za nakup naslednjega
Blago (*) / opravljanje naslednje storitve (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Name des / der Verbraucher (s)

- Anschrift des / der Verbraucher (s)

- Unterschrift des / der Verbraucher (i) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

(*) Unzutreffendes streichen.


Odpoved ustvarjeno z Trgovine z zaupanjem Legal copywriter v sodelovanju s Odvetniki FÖHLISCH.